Så startar ni en pokerklubb

Att starta en pokerklubb är förhållandevis enkelt rent administrativt. Däremot finns det risk för att ni kan stöta på vissa juridiska hinder, men vi återkommer till dessa under avsnittet Juridiska regler för pokerklubbar. Nedan listar vi den arbetsprocess som krävs när man bildar en förening, vilket är detsamma som en klubb.

I Sverige finns inga lagar som säger att ideella föreningar måste registreras eller godkännas. Det betyder att ni kan bilda en förening utan tillstånd från kommun eller Bolagsverket. Ni måste dock lämna uppgifter om inkomster och utgifter till ert skattekontor. Det gör ni på en deklarationsblankett eller en blankett för särskild uppgift. Klubben registreras då hos SKV och får ett eget organisationsnummer. För att registreras måste ni skicka in stadgar och uppgifter på en styrelse som ni valt på ett medlemsmöte.

Klubbstyrelsen har ett stort ansvar för att fattade beslut genomförs, för att ekonomin sköts om, och för att medlemsmöten planeras och genomförs. Styrelsen har också juridiskt ansvar för er pokerklubb vilket innebär att den kan ingå avtal, men också ställas inför rätta. I alla styrelser ska det finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör. Ni bör också ha möjlighet att anlita en extern revisor som går igenom klubbens transaktioner i samband med deklaration. Om ni inte är otroligt aktiva, så bör det inte kosta mer än någon tusenlapp.

En förening måste också ha regler för sin verksamhet. Sådana regler kallas för stadgar. Här är några exempel på vad stadgarna ska innehålla:

 

  • Föreningens namn
  • Mål och uppgifter för föreningen
  • Medlemskap
  • Verksamhetsår – räkenskapsår
  • Regler för föreningsmöten och årsmöten
  • Beslutsordning

 

Vidare måste ni hålla ett möte där ni officiellt öppnar föreningen. Den som väljs till sekreterare ska alltid protokollföra alla möten. Dessutom måste ni hålla minst årsmöte där beslut tas ungefär utifrån klubbens stadgar.

Starta pokerklubb online

När det rör sig om nätpoker så kan ibland avstånden vara för stora för att det ska vara praktiskt att ses särskilt ofta. Lagen säger inte att man inte kan hålla möten i exempelvis privata chattrum eller över Skype, men kanske borde åtminstone ert första bildningsmöte (och kanske även årsmötena) hållas där ni kan träffas och umgås live.

I övrigt skiljer sig inte en nätpokerklubb från en vanlig pokerklubb, utöver att ni kanske vill reglera hur regelverket ser ut utifrån ett nätperspektiv.