Juridiska regler

Föreningar är enkla att bilda, och också relativt enkla att styra så länge man är engagerad och vill driva verksamheten framåt. När det kommer till just pokerklubbar så måste man dock blanda in en del andra saker i ekvationen, eftersom svenska staten egentligen har monopol på att bedriva organiserad spelverksamhet.

En pokerklubb har ju som syfte att samla en grupp medlemmar med ett intresse för poker, och eftersom en klubb är organiserad och poker är en spelverksamhet, så är det lätt att se att det kan uppstå vissa åsiktsskillnader med Moder Svea. I sak kan alltså en pokerklubb sägas konkurrera med det svenska spelmonopolet, men eftersom det bevisligen finns ganska stora och framgångsrika pokerklubbar i landet måste det finnas någon väg runt det hela? Det gör det också, och nedan förklarar vi hur ni kan göra för att få öppna en fullt laglig och kritvit pokerklubb.

För att skydda det svenska spelmonopolet, och ta hand om statsfientliga verksamheter (bingohallar, pokerklubbar, lotterier etc.) som kan sägas vara ett hot mot detta, togs Lotterilagen fram. I den senaste versionen från 1994 regleras dels vad som kan definieras som spel eller lotteri, dels vilka som kan få rätt att bedriva spel eller lotteri. Som ni säkert känner till så har det varit en hel del debatt kring huruvida poker är ett lotteri eller ett skicklighetsspel. Vi pokerspelare vet ju att det finns ett skäl till varför samma personer vinner WSOP år efter år, men till dess att frågan har rätats ut helt och hållet är det nog bästa att vara på den säkra sidan ändå. Lotteriinspektionen är ingen myndighet man vill ha efter sig…

Även om poker alltså definitivt ligger i en juridisk gråzon, så är det bäst att behandla det som ett lotteri för säkerhets skull. Därmed krävs det att ni skaffar ett tillstånd för att bedriva lotteriverksamhet. För att få ett sådant tillstånd krävs bland annat att lotteriet ska ha ett allmännyttigt syfte, och att vinsterna som delas ut inte får överstiga 50 % av de totala insatsernas värde. I klartext innebär det att om ni har en pokerturnering med tio deltagare som lägger in 1000 kronor var, så får förstapriset inte överstiga 5000 kronor. Vad som kan anses allmännyttigt i verksamheten är förstås öppet för ganska vid tolkning, men någon slags samhällsengagemang har ju ingen dött av att utföra.

Det finns också en möjlighet att komma runt lotteritillståndet. Genom att skapa er pokerklubb som ett så kallat slutet sällskap, behöver ni nämligen inte tillstånd för att anordna en pokerturnering (förlåt, lotteri). Kravet är att antalet deltagare och medlemmar är begränsat, att det finns fler ”gemensamma nämnare” för klubbens verksamhet än bara pokerspel, att det föreligger en medlemsavgift samt att det finns en skriftlig medlemslista.

Tidigare fall som varit uppe i Hovrätten har gjort gällande att det faktiskt kan vara ett brott att anordna en större pokerturnering, men i just det fallet (en pokerturnering i Halmstad med cirka 300 deltagare) bedömdes att både själva turneringen och den lilla vinst som klubben gjorde var så ringa att ansvar inte kunde utdömas. Pokerklubben hade alltså begått ett brott enligt både Tingsrätt och Hovrätt, men dömdes inte till något straff. Det visar vilken enorm gråzon vi rör oss i, så använd sunt förnuft och tala gärna med en jurist innan ni startar.